Jak przechowywać leki?

Jak przechowywać leki? Leki powinny być zawsze przechowywane w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci. Obecnie większość leków jest wyposażona w specjalne zakrętki, utrudniające dzieciom samodzielny kontakt z medykamentem. Wszystko to ma na celu aby zapobiec przypadkowemu połknięciu leków przez dzieci. Data ważności umieszczona na każdym leku, powinna być bezwzględnie przestrzegana. Jeśli okaże się, iż leki są przeterminowane, należy oddać je do utylizacji. Należy regularnie sprawdzać zawartość apteczki, pod kątem starych tabletek i leków. Bardzo istotne jest również to, w jakich warunkach będą przechowywane leki. Niektóre substancje czynne wymagają odpowiednich warunków przechowywania – takie jak niska temperatura. W takich przypadkach leki należy przechowywać w lodówce, w przeznaczonym do tego pojemniku. Apteczka to jedno z najważniejszych miejsc w domu. Nie ma leków, które byłyby całkowicie nieszkodliwe. Nawet pozornie nieszkodliwe leki mogą się okazać uzależniające i niebezpieczne, jeśli zostanie przekroczona dopuszczalna dawka spożycia. Złota zasada dotycząca leków brzmi mniej więcej tak: stosuj tylko wtedy kiedy musisz i w ilości, która jest dopuszczalna. Pamiętaj że wiele osób zginęło z powodu przedawkowania leków.